Multimygg

Det beste fra mange imitasjoner

Multimygg


Krok :

Caddis krok, her Mustad C49S strl. #12-20

Bindetråd :

Sort

Hale :

Litt crystalflash, legges dobbelt til 2 haletråder

Kropp :

Stripped Peacock Quill, farge natural

Thorax :

Noen runder med Glo-Brite Red, for å imitere den blodrøde vingesekken

Vinge :

TMC Dry-wing eller lignende materiale

Bein :

Cdc spunnet i løkke


Et mønster som har elementer fra flere gode imitasjoner. Vi snakker her Stuck Shuck, Cdc Mygg og Red Belt.

  • Gå tilbake til fluemenyen